ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΚΥΛΩΝ

Ο Διεθνής Οργανισμός Σκύλων Διάσωσης, (IRO), (www.iro-dogs.org) ιδρύθηκε το 1993 στο 5ο διεθνές συμπόσιο σκύλων διάσωσης στη Σουηδία. Η αποστολή του είναι να γίνει μια παγκόσμια οργάνωση, ομπρέλα για όλες τις εθνικές οργανώσεις σκύλων διάσωσης που αφιερώνονται στην προστασία και συντήρηση της ανθρώπινης υγείας μέσω της χρήσης των σκυλιών. Ο αρχικός σκοπός του IRO είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή των εμπειριών μεταξύ των οργανώσεων - μελών του σχετικά με την κατάρτιση και τις αποστολές των σκυλιών και των χειριστών τους. Οι νέες οργανώσεις ενισχύονται ώστε να προετοιμάσουν τις επιχειρησιακές τους ομάδες, σε όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Διεθνή συμπόσια κάθε εξάμηνο, ετήσιες διεθνείς ασκήσεις κατάρτισης, αξιολογήσεις και το ετήσιο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχουν καθιερωθεί για να βοηθήσουν να πραγματοποιήσουν αυτούς τους στόχους.
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του IRO προβλέπει μια διεθνή ομάδα σκύλων διάσωσης έτοιμη να δράσει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε μαζικές καταστροφές. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις με άριστα σκυλιά και χειριστές απλά δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να συμμετέχουν σε μια διεθνή αποστολή. Τα πρότυπα αξιολόγησης του IRO (IRO-R), αναγνωρισμένα από την FCI, μπορούν να θεωρηθούν μόνο ως ένα παράδειγμα μιας διεθνώς ομοιόμορφης μονάδας. Ο IRO αφιερώνεται στη συνεργασία με τις οργανώσεις ανακούφισης από καταστροφές των Η.Ε, την DHA (Department of Humanitarian Affairs), και την FCI (Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία).Η συνεργασία με την DHA είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι αυτό μπόρεσε να εξασφαλίσει ότι τα σκυλιά διάσωσης ενσωματώνονται άμεσα στις αποστολές ανακούφισης από καταστροφές στα Ηνωμένα Έθνη. Η συνεργασία με την FCI αφ’ ετέρου, εξασφαλίζει ότι καλύπτονται τα καθαρώς κυνοειδή σχετικά ζητήματα. Ο IRO έχει έδρα στην Αυστρία και είναι καταχωρημένη, εγκεκριμένη, μη κερδοσκοπική οργάνωση και έχει μέλη 50 οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν 26 χώρες.Οι λειτουργίες του IRO: Ο διεθνής συντονισμός των οργανώσεων σκυλιών διάσωσης, η καθιέρωση των παγκόσμιων οδηγιών για την κατάρτιση και τη αξιολόγηση των σκυλιών διάσωσης, η κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση των κριτών για να αξιολογήσουν την απόδοση των σκυλιών διάσωσης και η φιλοξενία των διεθνών συμποσίων, ασκήσεις κατάρτισης και παγκόσμια πρωταθλήματα για τα σκυλιά διάσωσης.
Τι σημαίνει αυτό για την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης; Για την Ε.Ο.Δ. είναι η πρώτη φορά που εντάσσεται σε ένα διεθνή οργανισμό, παρόλο που δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα για το Τμήμα Χειριστών Σκύλων Έρευνας και Διάσωσης (ΤΧΣΕΔ), είναι η αρχή μια νέας, δημιουργικής, περιόδου.

Επάνω!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Θετική εκπαίδευση σκύλων
    θετική εκπαίδευση