ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ

Οι Ελληνικές Φυλές σκύλων, αποτελούν μέρος της πανίδας της χώρα μας και επομένως μέρος του εθνικού μας πλούτου. Κάποιες από αυτές συναντώνται κυρίως σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, από όπου παίρνουν και την ονομασία τους. Γίνεται συστηματική προσπάθεια για τη διάσωση και διάδοση των φυλών αυτών, καθώς και για την αναγνώρισή τους από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI). Από τις 22.04.1996, έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ο Ελληνικός Ιχνηλάτης, που συχνά παρουσιάζεται και σε εκθέσεις σκύλων στο εξωτερικό, προβάλλοντας παγκοσμίως την Κυνολογική δραστηριότητα της χώρας μας. Οι Ελληνικές Φυλές σκύλων, αποτελούν μέρος της πανίδας της χώρα μας και επομένως μέρος του εθνικού μας πλούτου. Κάποιες από αυτές συναντώνται κυρίως σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, από όπου παίρνουν και την ονομασία τους. Γίνεται συστηματική προσπάθεια για τη διάσωση και διάδοση των φυλών αυτών, καθώς και για την αναγνώρισή τους από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI). Από τις 22.04.1996, έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ο Ελληνικός Ιχνηλάτης, που συχνά παρουσιάζεται και σε εκθέσεις σκύλων στο εξωτερικό, προβάλλοντας παγκοσμίως την Κυνολογική δραστηριότητα της χώρας μας.
ΟΟ αριθμός των μέχρι σήμερα καταγεγραμμένων δειγμάτων όλων των Ελληνικών Φυλών είναι αξιόλογος και επομένως η πλατιά εκτροφική βάση που έχει δημιουργηθεί δίνει ελπίδες ότι σύντομα θα πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα οι ελληνικές φυλές είναι: Ελληνικός ιχνηλάτης, Ελληνικός ποιμενικός, Κρητικός λαγωνικός, Κοκόνι, Λευκό Ελληνικό τσομπανόσκυλο, Μολοσσός την Ηπείρου
Για αναλυτικότερες πληροφορίες: www.koe.gr (Κυνολογικός όμιλος Ελλάδος)


Επάνω!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  • Θετική εκπαίδευση σκύλων
    θετική εκπαίδευση